ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ

18/07/2023 - 12:36 -- Konstantinos Ch...
Ημ/νία:
18/07/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ
Εκλογές

Στο συνημμένο αρχείο, ο εκλογικός κατάλογος για την διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού στην Συνέλευση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις εκλογές της 2ας Αυγούστου 2023.

Η Εφορευτική Επιτροπή.

18/07/2023 - 12:36