Αποτελεσματα ψηφοφορίας για Ανάδειξη εκπρόσωπου ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής

17/07/2023 - 14:28 -- Oyrania Kalantzi
Ημ/νία:
17/07/2023
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Αποτελεσματα ψηφοφορίας για Ανάδειξη εκπρόσωπου ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής
Εκλογές

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 17/7/2023, εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Ανθρώπου εξελέγη η κα Δαφερέρα Δήμητρα 

 

17/07/2023 - 14:28