ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

07/07/2023 - 14:24 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
07/07/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Εκλογές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

07/07/2023 - 14:24