Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Ε.Β.&Β.

06/07/2023 - 15:25 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
06/07/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Ε.Β.&Β.
06/07/2023 - 15:25