Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Ε.Β.&Β.

05/07/2023 - 12:04 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
05/07/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Ε.Β.&Β.
05/07/2023 - 12:04