Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

04/07/2023 - 14:46 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
04/07/2023
Άλλο
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος
Εκλογές

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 26.06.2023, εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στον Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη η κ. Αναστασία Βενιεράκη, με αναπληρώτριά της την κ. Γεωργία Παζιώτου.

Από τη Γραμματεία του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

04/07/2023 - 14:46