ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

04/07/2023 - 11:23 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
04/07/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
04/07/2023 - 11:23