Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

03/07/2023 - 12:33 -- Department of F...
Ημ/νία:
03/07/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024
03/07/2023 - 12:33