Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

30/06/2023 - 10:18 -- Palaiologos Pal...
Ημ/νία:
30/06/2023
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας
Εκλογές

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστήμων των Φυτών

30/06/2023 - 10:18