ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ

29/06/2023 - 15:03 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
29/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ
29/06/2023 - 15:03