ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΜΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28/06/2023 - 12:23 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
28/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΜΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι o κ. ΜΑΝΕΣΗΣ Γεώργιος, θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «Advanced Laboratory and point of Service Technologies for Optimization of Livestock Biosecurity» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων του Τμήματος, στις    07/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-12.00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α..

28/06/2023 - 12:23