Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΔΙΠ στον Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

27/06/2023 - 15:01 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
27/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΔΙΠ στον Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εκλογές
Συνημμένα: 
27/06/2023 - 15:01