Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

27/06/2023 - 13:25 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
27/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας
Εκλογές

Για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας

27/06/2023 - 13:25