Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμ. Βιοτεχνολογίας

23/06/2023 - 21:13 -- Nikolaos Papandreou
Ημ/νία:
23/06/2023
Άλλο
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμ. Βιοτεχνολογίας
Εκλογές
23/06/2023 - 21:13