Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Εφ. Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

23/06/2023 - 21:03 -- Nikolaos Papandreou
Ημ/νία:
23/06/2023
Άλλο
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Εφ. Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
23/06/2023 - 21:03