ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΜΥΡΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

23/06/2023 - 13:21 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
23/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΜΥΡΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η κα ΜΥΡΤΣΗ Ελένη, θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος, στις 30/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ.  στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α..

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

23/06/2023 - 13:21