Εκλογικός κατάλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ε.Φ.Π.

23/06/2023 - 13:08 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
23/06/2023
Άλλο
Θέμα:
Εκλογικός κατάλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ε.Φ.Π.
Εκλογές

Εκλογικός κατάλογος για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

23/06/2023 - 13:08