Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

23/06/2023 - 10:29 -- Alexia Giannouzakou
Ημ/νία:
23/06/2023
Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέμα:
Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
23/06/2023 - 10:29