Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

22/06/2023 - 14:14 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
22/06/2023
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)
Εκλογές

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης της Κοσμητείας της Μονοτμηματικής Σχολής  Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

22/06/2023 - 14:14