Εκλογικός κατάλογος για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τμήματος επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου

21/06/2023 - 14:31 -- Marina Georgalaki
Ημ/νία:
21/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Εκλογικός κατάλογος για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τμήματος επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου
Εκλογές

Εκλογικός κατάλογος για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01.09.2023 έως 31.08.2024.

21/06/2023 - 14:31