Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του ΓΠΑ

20/06/2023 - 14:38 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
20/06/2023
Άλλο
Θέμα:
Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του ΓΠΑ
Εκλογές

Εκλογικός κατάλογος για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο συλλογικό όργανο της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

20/06/2023 - 14:38