Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α.

20/06/2023 - 14:03 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
20/06/2023
Άλλο
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α.
Εκλογές

Ανακήρυξη υποψήφιων για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

20/06/2023 - 14:03