ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 16-06-2023

16/06/2023 - 14:52 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
16/06/2023
Άλλο
Θέμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 16-06-2023
Εκλογές

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 16/06/2023, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Φυτών εξελέγη η κα Γεωργία Παζιώτου με αναπληρώτριά της, την  κα Κεφαλογιάννη Ηώ.

Τα μέλη της ΟΔΕ

Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Πρόεδρος

Δέσποινα Μπούζα, Μέλος

Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής, Μέλος 

16/06/2023 - 14:52