ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΓΠΑ

15/06/2023 - 10:21 -- Katerina Pantouveri
Ημ/νία:
15/06/2023
Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής
Θέμα:
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΓΠΑ
Εκλογές

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

15/06/2023 - 10:21