Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π.

14/06/2023 - 10:22 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π.
Συλλογικά Όργανα

Απόφαση ορισμού Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. για την συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

14/06/2023 - 10:22