ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

13/06/2023 - 11:46 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
13/06/2023
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκλογές

Συγκρότηση Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. ακαδ. έτους 2023-2024 στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ

Α/Α: 
36
13/06/2023 - 11:46