Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος 510 "Γεωργικές Βιομηχανίες" (θεωρία και εργαστήριο) - επανάληψη στο σωστό

13/06/2023 - 10:50 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
13/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος 510 "Γεωργικές Βιομηχανίες" (θεωρία και εργαστήριο) - επανάληψη στο σωστό
13/06/2023 - 10:50