Καλλωπιστικά_Φυτά_Εργαστήριο_8ο_Εξ_ΕΦΠ_

07/06/2023 - 16:32 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
07/06/2023
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Καλλωπιστικά_Φυτά_Εργαστήριο_8ο_Εξ_ΕΦΠ_
Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των καλλωπιστικών φυτών που συμπεριλαμβάνονται στην εξέταση του εργαστηρίου κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο.

07/06/2023 - 16:32