Προκήρυξη εκλογών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών των Ζώων 2023 -2024