Προκήρυξη εκλογών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών των Ζώων 2023 - 2024