Εκλογή εκπροσώπου ΕΔΙΠ στις συνεδριάσεις κοσμητείας Τροφίμων

26/05/2023 - 13:00 -- Γραμματεία Τμήμ...
Ημ/νία:
26/05/2023
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Εκλογή εκπροσώπου ΕΔΙΠ στις συνεδριάσεις κοσμητείας Τροφίμων
Εκλογές
26/05/2023 - 13:00