ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

09/05/2023 - 17:48 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
09/05/2023
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ
Εκλογές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. με ετήσια θητεία στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ (ακαδ. έτος 2023-2024)

Α/Α: 
34
09/05/2023 - 17:48