ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

04/05/2023 - 13:36 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
04/05/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

04/05/2023 - 13:36