ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2023-2024

02/05/2023 - 14:33 -- Foteini Papadopoyloy
Ημ/νία:
02/05/2023
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2023-2024
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

02/05/2023 - 14:33