ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ & ΓΜ

02/05/2023 - 14:22 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
02/05/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ & ΓΜ
Εκλογές
02/05/2023 - 14:22