ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π. & Γ.Μ.

02/05/2023 - 13:43 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
02/05/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π. & Γ.Μ.
Εκλογές
02/05/2023 - 13:43