ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

28/04/2023 - 13:13 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
28/04/2023
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ
Εκλογές

Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ με ετήσια θητεία στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ για το ακαδ. έτος 2023-2024

Α/Α: 
30
28/04/2023 - 13:13