Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας

28/04/2023 - 09:53 -- Evangelia Simou
Ημ/νία:
28/04/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ. Σ. του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

28/04/2023 - 09:53