ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

27/04/2023 - 14:47 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
27/04/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

27/04/2023 - 14:47