Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

25/04/2023 - 09:31 -- Anastasia Vatousiadi
Ημ/νία:
25/04/2023
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
25/04/2023 - 09:31