Δημόσια διαβούλευση για τη μαθησιακή κινητικότητα σε όλους τους τομείς του Προγράμματος Erasmus+

28/03/2023 - 13:45 -- European Progra...
Ημ/νία:
28/03/2023
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Δημόσια διαβούλευση για τη μαθησιακή κινητικότητα σε όλους τους τομείς του Προγράμματος Erasmus+
Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για τη μαθησιακή κινητικότητα σε όλους τους τομείς το προγράμματος Erasmus+. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έχει επιλέξει 150 άτομα ώστε να λάβουν μέρος σε δια ζώσης συναντήσεις στις Βρυξέλλες (δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://education.ec.europa.eu/event/citizens-panel-how-can-we-make-an-opportunity-for-learning-mobility-a-reality-for-everyone)

Οι επόμενες συναντήσεις προγραμματίζονται για τις 24-26 Μαρτίου και 28-30 Απριλίου 2023, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://citizens.ec.europa.eu/learning-mobility-panel_en

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Learning-opportunities-learning-mobility-abroad-in-Europe-for-everyone_en

28/03/2023 - 13:45