Ανακοίνωση για το πρόγραμμα του εργαστηρίου του μαθήματος 510 "Γεωργικές Βιομηχανίες"

17/03/2023 - 15:03 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
17/03/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα του εργαστηρίου του μαθήματος 510 "Γεωργικές Βιομηχανίες"
Προπτυχιακές Σπουδές

Επισυνάπτονται: α) η Ανακοίνωση του προγράμματος των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος 510 "Γεωργικές Βιομηχανίες" και

β) οι Κανόνες Ασφαλείας των εργαστηρίων Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων και Γαλακτοκομίας.

Από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

 

17/03/2023 - 15:03