Οδηγίες για τους φοιτητές του μαθήματος "Φυσικοχημεία" (2ο ΕΤΔΑ & 4ο ΒΙΟ)

02/03/2023 - 19:58 -- Vassiliki Evangeliou
Ημ/νία:
02/03/2023
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Θέμα:
Οδηγίες για τους φοιτητές του μαθήματος "Φυσικοχημεία" (2ο ΕΤΔΑ & 4ο ΒΙΟ)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του μαθήματος "Φυσικοχημεία" (2ο ΕΤΔΑ & 4ο ΒΙΟ) ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με το μάθημα (έναρξη μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις, σημειώσεις κτλ) θα δίνονται μέσω του e-class. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, να το ρυθμίσουν άμεσα.

Εκ του εργαστηρίου 

02/03/2023 - 19:58