Ανακοίνωση Έναρξης Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ

02/03/2023 - 14:01 -- Dimitra Daferera
Ημ/νία:
02/03/2023
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Θέμα:
Ανακοίνωση Έναρξης Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Σχετικά με την έναρξη του εργαστηρίου "Οργανική Χημεία" για το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ δείτε το συνημμένο αρχείο.

02/03/2023 - 14:01