Πρόγραμμα δια βίου μάθησης με τίτλο “New Technologies in Veterinary Microbiology Diagnostics”.

24/02/2023 - 10:00 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
24/02/2023
Άλλο
Θέμα:
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης με τίτλο “New Technologies in Veterinary Microbiology Diagnostics”.
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου του προγράμματος δια βίου μάθησης που προσφέρεται μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΓΠΑ, με τίτλο “New Technologies in Veterinary Microbiology Diagnostics”.

Παρατίθενται ακολούθως συνοπτικά, πληροφοριακά  στοιχεία για το πρόγραμμα.

 

Addressed to: Students and Professionals of Animal Health

Type: Online asynchronous learning (free attendance without time limitation)

Language: English

Duration: 5 weeks (April the 24th – May the 27th, 2023)

Registrations deadline: March the 31st (early bird registration until 17.03.2023)

ECTS: 4

Cost: 300 euro (discounts apply for early registration, students and EBVS Residents)

The programme at a glance (video presentation): https://youtu.be/9jQElT6uYQE

Programme site and submission of application: https://kedivimaua.gr/programs/new-technologies-in-veterinary-laboratory-diagnostics-2/

Endorsed by the European College of Veterinary Microbiology (https://ecvmicro.org/events/list/

24/02/2023 - 10:00