Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

02/02/2023 - 13:36 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
08/02/2023
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

02/02/2023 - 13:36