Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων

27/01/2023 - 14:19 -- Sotirios Ntalag...
Ημ/νία:
27/01/2023
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Θέμα:
Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων
Προκηρύξεις Θέσεων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για την πρόσληψη δύο (2) Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

27/01/2023 - 14:19