Εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς

13/01/2023 - 20:32 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
13/01/2023
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Θεωρίας και Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου της Γεωλογίας Τεταρτογενούς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στις 10:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας - Γεωλογίας

Η εξέταση της Θεωρίας Γεωλογίας Τεταρτογενούς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου από τις 12:00 και μετέπειτα προφορικά στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας - Γεωλογίας
 

13/01/2023 - 20:32