Εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας - Γεωμορφολογίας

13/01/2023 - 20:20 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
13/01/2023
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας - Γεωμορφολογίας
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας - Γεωμορφολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στις 12:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας - Γεωλογίας

13/01/2023 - 20:20