ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ- ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (0193)

12/01/2023 - 12:09 -- Eirini Trikoili
Ημ/νία:
12/01/2023
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ- ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (0193)

Η εξέταση θεωρίας του μαθήματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (0193)" , θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 11:00 πμ., προφορικά στο  Εργαστήριο Ορυκτολογίας - Γεωλογίας του ΓΠΑ. 

12/01/2023 - 12:09